walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ประเมนยอ

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะกรรมการประเมินยั่งยืนโรงเรียนในฝัน กิจกรรมคุณธรรมนำวิชาการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แทบเลตยอ

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมองกฤษยอ

           นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกนยอ

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยนดยอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ เป็นประธานพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2553 – 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา