walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ประชมแขงขนกฬายอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนเทศยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

แมฮองสอนยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

อ่านเพิ่มเติม...

 

รบมอบยอ

          นายสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ไทย โอบายาชิ เป็นประธานมอบห้องสมุด ไทย โอบายาชิ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง อ.บางปะอิน

อ่านเพิ่มเติม...

 

 ลกเสอกลมสนตสขยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหญ้าไทร อำเภอลาดบัวหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา