walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ถวายภตตาหารยอ

          นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  นำคณะข้าราชการในสังกัดทำบุญ

อ่านเพิ่มเติม...

 

วนเกดยอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตรยมประเมนยอ

          นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

แนะแนวยอ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผตรวจยอ

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา