walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ผอ.รบโลยอ

     นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2558 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

 

เม.ย.ยอ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปปช.ยอ

 

          นายรชต เชื่อมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสุชน มิติตราพร นายอุดม ดำประภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้การต้อนรับนายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชมผอ.เขตยอ

 

       นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

รดนำสพฐ.ยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา