walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

อเลคทรอนกสยอ

          นายไชยา ประดิษฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e – Office) ระบบงานสารบรรณ ระบบงานครุภัณฑ์ และระบบงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

เพชรบรณยอ1

          นายไชยา ประดิษฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มาศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

วนเฉลมสพฐ.ยอ

          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 08:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

12สงหายอ

 

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะข้าราชการในสังกัดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรวจราชการยอ

           นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 4 มาตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกรณีปกติ รอบ 2 ประจำปี 2557 ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา