walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

เยยมสตตปทมยอ

 

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนสัตตปทุมบำรุง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง อำเภอลาดบัวหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

 

หวเวยงยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) อำเภอเสนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจาแปดวดแกวสวรรณ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ และโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ อำเภอเสนา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

คายสบเสาะยอ

 

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

น.ศ.ตางชาตยอ

 

      นายรชต เชื่อมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครต่างชาติตามโครงการรับอาสาสมัครต่างชาติในโครงการ Sawasdee Thailand ครั้งที่ 12 เพื่อสอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ ของชมรมไอแซคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา