walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

วนเกดยอ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  2 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

ใหมตานทานยอ

           นายอุดม ดำประภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จากคุณจิราภรณ์ ยินชัย ผู้แทนกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม และคุณบุญชัย เธียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการอาวุโสศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน อ.บางซ้าย

อ่านเพิ่มเติม...

 

แผนยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยนดยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และคณะข้าราชการในสังกัดแสดงความยินดีกับดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014 เวลา 08:58 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา