walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ประชมชแจงO-net ยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net แก่คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสนามสอบ (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3

อ่านเพิ่มเติม...

 

ไทรโสภณยอ

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้กำลังใจโรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) ในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

นางผานตยยอ

           นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

เปดกฬายอ

           นายปรีชา กิจวาสน์ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ “สพป.อย.เกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

เอกอโยธยายอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้กำลังใจโรงเรียนเอกอโยธยาในการเข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา