walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ผาปาเขตยอ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อย.2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ควบคมภายในยอ

          นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ มาติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรวจเยยมวงชะโดยอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังชะโด อำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยนายธงชัย  ชาวนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังชะโด ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

bbl ยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

 

วนเกดหลวงพอวดสกกยอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล 71 ปี พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล วัดสีกุก

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา