walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ประชมกรรมการเขตยอ 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2558  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อสรรหา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชมชแจงยอ

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบ การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

สงพยอ

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดงานส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน ภายใต้ชื่องาน ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันที่ภูมิใจ “ส่งพี่กลับบ้าน” เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

อ่านเพิ่มเติม...

 

สมทรงยอ

          นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Report) ระยะที่ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

อ่านเพิ่มเติม...

 

เลยงสงผวายอ

 

          นายอุดม ดำประภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา