walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รดนำสส.องอาจยอ

             นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร อดีตสส.องอาจ วชิรพงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

รดนำยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายอภิชาติ จีระวุฒิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

สงกรานตยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมงานวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประจำปี 2557 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วนสถาปนายอ

           นายทรงชัย ลิมปพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2557 (พระเจ้าอู่ทอง) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมองกฤษยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์) อำเภอเสนา

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา