walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

วทยยอ

          นายดิเรก  โรจน์ปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับครูปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม...

 

เกษยณยอ

           นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนาบดี  อำเภอเสนา 

อ่านเพิ่มเติม...

 

bbl บางซายยอ

        นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้ายเกี่ยวกับการพลิกโฉมโรงเรียนแบบ Brain – Based Learning (BBL)

อ่านเพิ่มเติม...

 

สวดศพครสยอ

          นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีสวดภาวนาไว้อาลัยตามศาสนาคริสต์แก่เด็กชายสุธาวัฒน์  มาโสภา  นักเรียนชั้น ป.3

อ่านเพิ่มเติม...

 

od ยอ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2558  ณ โรงแรมลองบีชชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา