walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

สหกรณยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

NT ยอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชมNTยอ

          นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 (NT) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมจพเอเอสยอ

           นายรชต เชื่อมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถด้วยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ GPAS

อ่านเพิ่มเติม...

 

รบเขมยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 60 พรรษา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา