walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

ประชมอ.เสนายอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอเสนา พร้อมมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ศรลงกายอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมพิธีทอดกฐินของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฐมนเทศยอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ:ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมประวตยอ

            นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผวามอบยอ

 

          นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา จัดโดยอำเภอเสนา พร้อมมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนาบดี อำเภอเสนา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 เวลา 06:25 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา