walee
วลี ชุมพร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

เกษยณเสนายอ

 

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเกษียณผู้บริหารและข้าราชการครู เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องอาหารครัวน้อง อ.เสนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชมร.ร.เลกยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทำบญเกษยณยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญเกษียณอายุราชการของ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชมยอ

           นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดงานยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมกับคณะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บทความที่ผ่านมา