ขอบคณ

          เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นำโดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.2 จัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “สพป.อย.เกมส์” ครั้งที่ 2 ที่แข่งขันไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เป็นอย่างดี พร้อมได้ชัยชนะจากการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัลมามากมายเกินความคาดหมายซึ่งเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะของชาว สพป.อย.2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

                                                                                              วลี ชุมพร   ภาพ/ข่าว

ขอบคณ1

ชอบคณ2

 

บทความที่ผ่านมา