ผอ.ยอ

           นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นป. 4 – 6 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา Primary Education English Resource Center (PEER Center) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล โดยนายลำเพย เย็นมนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนองนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบางบาลเข้าร่วม จำนวน 100 คน

                                   วลี ชุมพร   ภาพ/ข่าว

อบรมองกฤษ1

 

บทความที่ผ่านมา