สมครยอ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2556 จำนวน 7 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ศิลปะ ประถมศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 กำหนดสอบ วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ยอดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 รวมทุกกลุ่มวิชาเอก จำนวน 135 คน

                                        วลี ชุมพร   ข่าว/สุชานรี แสนทวีสุข   ภาพ

สมคร1

 

บทความที่ผ่านมา