คายองกฤษยอ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การจัดค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนและคณะวิทยากร และเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนที่เข้าค่ายเป็นนักเรียนที่สนใจสมัครมา จำนวน 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนสอนภาษาอยุธยา จำนวน 7 คน ได้แก่ นายบัณฑิษฐ์ พันศิริ น.ส.ภาสุดา ภาคาผล Mr. Don Land Mr. JJ van Zyl น.ส.นันทนา แหวนนาค นางทัศนีย์ วินิชชากร นายสุเทพ วินิชชากร

                                           วลี ชุมพร   ภาพ/ข่าว

คายองกฤษ1

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 06:43 น.)

 

บทความที่ผ่านมา