กนกงกนปลายอ

             นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมงาน “ไหว้พระแห่เทียนพรรษา กินกุ้งกินปลาที่บ้านแพน” ของอำเภอเสนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน นายเรวัต ประสงค์ นายอำเภอเสนาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2556  จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของอำเภอเสนาตามคำขวัญว่า " หลวงพ่อปานเป็นศรี ทุ่งนาเขียวขจี หัตถกรรมมากมี ตลาดดีบ้านแพน" และเสริมด้วยภาวะโลกร้อนและขยะรีไซเคิล นำโดยนายวันชัย เที่ยงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอำเภอเสนาร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ ในงานมีการประกวดรำวงย้อนยุคและสาวงามบ้านแพน (แม่ค้าตากลม)   ตลาดน้ำ การแสดงพื้นบ้าน การไหว้พระทางเรือ ตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป แข่งขันพายเรือพื้นบ้านและมีขบวนเรือแห่เทียนพรรษาจำนวน 14 ขบวน  

                                           วลี ชุมพร ข่าว/ผอ.ต้องตา กิจขันธ์,ฐาปนา มกรนันท์ ภาพ

กนกงกนปลา1

กนกงกนปลา2

 

บทความที่ผ่านมา