od ยอ

          นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ สวนผึ้ง คันทรีฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2556 เพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความสามัคคี มีการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุในปีนี้ การแสดงของรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานต่าง ๆ ชมธรรมชาติเขากระโจม น้ำตกแก่งส้มแมว นั่งรถรางชมสวน NEW LAND ให้อาหารสัตว์ นมัสการพระวัดถ้ำสิงห์โตทอง (วัดหลวงปู่โต๊ะ) มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 117 คน  

                                          วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

od1

od2

od3

od4

 

บทความที่ผ่านมา